Cíle výzkumu

Cílem výzkumu je (pro chutnačství a rolování jazyka):

  1. stanovit četnosti těchto znaků v populaci České republiky
  2. zjistit, zda je v naší populaci udržována jejich četnost v rovnováze
  3. porovnat se vzorkem Slovenské republiky
  4. porovnat výskyt také mezi Moravany a Čechy

Cílem výzkumu (pro zbarvení očí a vlasů) je:

  1. stanovit četnosti těchto znaků v populaci České republiky
  2. zjistit, zda je v populaci České republiky výběr partnera ovlivněn barvou očí

Pozn.: Primárním cílem výzkumu je získat data a poznatky využitelné při vzdělávání budoucích genetiků a dále se něco nového dozvědět o české a slovenské populaci ve vzájemném srovnání a srovnání se světem.